Gewenner vun eisem Wanterturneier sinn :

                               Large:       Gérard WIRTZ        mam Fancy

                               Medium:   Uschi GREISCH      mam Blix

                               Small:        Nicole URBANY     mam Baffy

                               Débutants: Michèle CONRAD  mam Majka

 Den ganzen ATS Suessem gratuleiert hinnen fir dei super Leechtung an wenscht hinnen vill Erfolleg an der Saison 2012.


Fotoen Wanterturneier an Chreschtfeier