Agilisten

Malou Kurtzen mam Cara A&M, Adya (Pensionär), Indra A&M

Léon S1

Paul Kurtzen mam Nando L3 a Pablo (Pensionär)

Gérard Wirtz mam Lee (Ufänger) an Fancy (Pensionär) an Darah S1

Jella Weis mam Loulou a Fi L2

Rik Hemmen mam Haze (Pensionär), Chicago L1 an Eyco (Pensionär)

Sandra Rind mam Mel L3

Sandra Rind mam Liv (Ufänger)

Fränk Steffen mam Chenoa L2 a Joshi L1

Rolli Schiltz mam J'Roy M3

Rolli Schiltz mam Pippa L3

Ulli Malini mam Bianca L2

Marco Malini mam Lya L1

Kett Bock mam Daja L2

Serge Speicher mam Aida L3 an Milow (Pensionär)

Natacha Berton mam Jinx L1

Gilles Welfringer mam Keene M3 an G (Ufänger)

Uschi Greisch mam June A&M Chica S3

Sheryl Gaub mam Scape S1, Chase (Pensionär) a Mew M3

Christian Welter mam Glory M3

Chrëscht Welter mam Ayana (Ufänger)

Laurence Weis mam Ix M3

Sandy Singer mam Merlin M3

Vanessa Drui mam Blue M1

Becky-Sue Schiltz mam Dizzy S3 an Mii S3

Léonie Bauer mam Jools M2 , Tammy (Pensionär) an Li (Ufänger)

Lizzy Welter mam Bella M1

Isabelle Reuter mam Kashmir M1

Dany Jung mam Bri L1

René Müller mam Sienna L1

Mandy Salzig mam Nano L1

Romain Gaspar mam Geisha (Pensionär) an Laena L3 an Minerva (Nowues)