Agilisten

Malou Kurtzen mam Cara A&M, Adya (Pensionär), Indra A&M

Léon S1

Paul Kurtzen mam Nando L3 a Pablo (Pensionär)

Gérard Wirtz mam Lee (Ufänger) an Fancy (Pensionär) an Darah S1

Serge Speicher mam Milow L3 a Chocky (Pensionär) an Aida L1

Jella Weis mam Loulou L3 a Fi L2

Rik Hemmen mam Haze L3 an Eyco L3

Sandra Rind mam Mel L3

Fränk Steffen mam Chenoa L2 a Joshi L1

Rolli Schiltz mam Pippa L2 a J'Roy M2

Ulli Malini mam Bianca L2

Marco Malini mam Lya L1

Lynn Manderscheid mam Namika A&M

Kett Bock mam Daja L2

Sandra Karpen mam Breeze L1

Corinne Schmit mam

                                                            Jaimy   (Pensionär)             Joice  L2

Natacha Berton mam Jinx

Gilles Welfringer mam Keene M3

Marcel Fautsch mam Mia M3

Uschi Greisch mam June A&M Chica S3

Sheryl Gaub mam Chase M3 a Mew (Pensionär)

Christian Welter mam Glory M3

Laurence Weis mam Ix M3

Sandy Singer mam Merlin M3

Vanessa Drui mam Blue M1

Becky-Sue Schiltz mam Dizzy S3 an Mii S2

Léonie Bauer mam Jools M1 an Lee (Ufänger)

Lizzy Welter mam Bella M1

Isabelle Reuter mam Kashmir M1

Dany Jung mam Bri L1

René Müller mam Sienna L1

Soraya Rocha mam Nox L1

Karin Wolansky mam Akela S1