Agilisten

Gérard Wirtz mam Lee an Fancy (Pensionär) an Darah S1

Rik Hemmen mam Haze (Pensionär), Chicago L2 an Eyco (Pensionär)

Sarah Welfringer mam Daike (Ufänger)

Serge Speicher mam Aida L3 an Milow (Pensionär)

Serge Speicher mam Wings

Natacha Berton mam Jinx L2 an Scully L1

Gilles Welfringer mam (Keene) an G-Force M3

Sheryl Gaub mam Scape S3, Chase (Pensionär) a Mew (Pensionär)

Chrëscht Welter mam Ayana M3

Chrëscht Welter mam Brave (Ufänger)

Sandy Singer mam Merlin M3

Sandy Singer mam Jaro M1

Becky-Sue Schiltz mam (Dizzy) an Mii S3

Léonie Bauer mam Jools M3 , Tammy (Pensionär) an Li M1

Lizzy Welter mam  Ayana M3

Dany Jung mam Bri L1

Nora Adriaensens mam Tiana M1

Mich Anton mam Guinness (I1)

Sven Müller mam Joy

Romain Gaspar mam Laena L3, Geisha (Pensionär) an Minn L3

Nicole Urbany mam Cara (Ufänger)

Fränk Steffen mam Nayeli

Pierre Remy mam Loo I3 an UV

Jil Pocervina mam George S1

Martine Kremer mam Blue L1 an Kaya I1

Cindy Bruck mam June I1

Felix Petesch mam Rosa I1

Corinne Ravarani mam Hugo L3 an Piper L2

Trixie Feider mam Easy (Ufànger) an Taboo (Ufànger)

Céline Bidinger mam Zimba (Ufànger)

Ana Cruz Felisberto Ufänger