Agilisten

Malou Kurtzen mam Cara L3, Adya S1, Indra A&M

Paul Kurtzen mam Nando L1 a Pablo L3

Gérard Wirtz mam Lee an Fancy L3

Mady Hippert mam Abby L3

Serge Speicher mam Milow L3 a Chocky M3

Jella Weis mam Loulou L3 a Fi L2

Rik Hemmen mam Haze L2 an Eyco L3

Sandra Rind mam Mel L3

Nancy Schiltz mam M!g L3

Fränk Steffen mam Chenoa L2 a Joshi L1

Tom Pilger mam Luna L2

Rolli Schiltz mam Pippa L2 a J'Roy M2

Ulli Malini mam Bianca L2

Marco Malini mam Lya L1

Lynn Manderscheid mam Namika L1

Kett Bock mam Daja L1

Sandra Karpen mam Breeze L1

Joëlle Schmit mam Noah M3

Corinne Schmit mam

                                                            Jaimy M3                     Joice  L1

Gilles Welfringer mam Keene M3

Marcel Fautsch mam Mia M3

Uschi Greisch mam June M3, Chica S3

Sheryl Gaub mam Chase M3 a Mew M3

Christian Welter mam Glory M2

Joëlle Schmit mam Gio M2

Laurence Weis mam Ix M2

Sandy Singer mam Merlin M1

Vanessa Drui mam Blue M1

Becky-Sue Schiltz mam Dizzy S3

Léonie Bauer mam Tammy S3

Carole Winandy mam Speed S3, Dream S3, Indigo S2

Valérie Gindt mam Kiwi S2, Miro

Nicole Urbany mam Buffy S1

Gérard Wirtz mam Darah S1