Hierscht Botz 2015

Hei e puer Biller vun eiser dësjäereger Hierscht Botz.

Et woren vill Leit präsent fir ze hëllefen. Et gouf gudd geschafft, an zwar:

  • den ganzen Sandterrain vum Onkraut befreit
  • d' Hecken gestützt
  • den Ennerstand vun der Remorque an den Agility Geräter gouf ronderëm zou gemaach
  • an zu gudder Lescht zesummen giess

Merci nach emol un all eis Memberen fir hiert Engagement.