Aktivitéiten 2019

Aktivitéit  Datum
Generalversammlung 15. Februar 2019
Terrains Botz mat Grillen 1. Mee 2019
Grouss Gemenge Botz ass nach net festgeluecht !!!!
Sam's Cup Suessemerschlass 18. & 19. Mee 2019
Schlassfest fir 50 Joer Entente

30. Mee 2019

Cortège Virowend NF

 22. Juni 2019

Summer Botz

 6. Juli 2019

Fräiliichttheater fir 50 Joer Entente (Buvette)

13. & 14. Juli 2019

Agility By Night Beetebuerg (1 Terrain)

16./17./18. August 2019

Club Championat

28. September 2019

Hierscht Botz  5. Oktober 2019
Chrëscht Feier  21. Dezember 2019